logo biolab final2 withLOGOpe

 
 TEFAA LOGO HQ ENG 3 NEW 2017

Jamurtas et al. 2014 Beta Endorphin and Alcohol Urge Responses...

 Field(s): Alcohol & Exercise

 

Citation: Jamurtas Z. A, Zourbanos N, Georgakouli K, Fatouros G. I, ... , Theodorakis Y. doi.org/10.4172/2155-6105.100194 Beta Endorphin and Alcohol Urge Responses in Alcoholic Patients Following Acute Bout of Exercise. 

 

 

 

 

 Jamurtas 2014

 

 Jamurtas 2014