logo biolab final2 withLOGOpe

 
 TEFAA LOGO HQ ENG 3 NEW 2017

Tsitsimpikou et al. 2013 Administration of tomato juice ameliorates lactate dehydrogenase and creatinine kinase...

 

 

Citation: Tsitsimpikou C, Kioukia-Fougia N, Tsarouhas K, ... , Jamurtas Z. A.doi.org/10.1016/j.fct.2012.12.023 Administration of tomato juice ameliorates lactate dehydrogenase and creatinine kinase responses to anaerobic training. 

 

 

 

 Tsitsimpikou 2013

 

 Tsitsimpikou 2013