logo biolab final2 withLOGOpe

 
 TEFAA LOGO HQ ENG 3 NEW 2017

Fatouros et al., (2009). Intensity of resistance exercise determines...

Field(s): Obesity & Exercise

 

Citation: Fatouros, I. G., Chatzinikolaou, A., Tournis, S., Nikolaidis, M. G., Jamurtas, A. Z., Douroudos, I. I., ... & Mitrakou, A. (2009). Intensity of resistance exercise determines adipokine and resting energy expenditure responses in overweight elderly individuals. Diabetes care, 32(12), 2161-2167.

 

 

 

 

Fatouros title

 

 Fatouros abstract