logo biolab final2 withLOGOpe

 
 TEFAA LOGO HQ ENG 3 NEW 2017

Sakelliou et al. 2016 Evidence of a Redox-Dependent Regulation of Immune Response

Field(s): Exercise Enduced Inflammation

 

Citation: Sakelliou A , Fatouros IG , Athanailidis I , Tsoukas D , Chatzinikolaou A , Draganidis D , Jamurtas AZ , Liacos C , Papassotiriou I , Mandalidis D , Stamatelopoulos K , Dimopoulos MA , Mitrakou A. Evidence of a Redox-Dependent Regulation of Immune Responses to Exercise-Induced Inflammation. Oxidative Medicine and Cellular Longevity.

 

 

 

 Sakelliou 2016

 

 

 Sakelliou 2016